O nas

Publiczne Przedszkole nr 2Publiczne Przedszkole nr 2 im. Marii Konopnickiej w Pieszycach zapewnia fachową i kompetentną opiekę nad dzieckiem. W naszym przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która dba, aby pobyt dziecka w przedszkolu był miłym, beztroskim i niezapomnianym okresem w jego życiu. Dzieciom proponujemy szeroki wachlarz zabaw i zajęć rozwijających twórczą aktywność: umysłową, plastyczną, ruchową, muzyczną, teatralną.


Bezpieczeństwo dzieci


Dbamy o bezpieczeństwo dzieci poprzez:

• wdrożenie procedury odbioru dzieci,
• objęcie dzieci całodobowym ubezpieczeniem NW,
• stały kontakt telefoniczny z rodzicami,
• wyposażenie przedszkola i żłobka, wykładziny, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają niezbędne atesty i certyfikaty,
• pierwszą pomoc zapewnia dyplomowana pielęgniarka,
• posiłki przygotowywane są zgodnie z systemem HACCP gwarantującym produkcję zdrowej i bezpiecznej żywności,
• personel przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłych,
• wprowadzenie procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku z udziałem dziecka,
• stosowanie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych i zapewnienie im bezpieczeństwa.