Dla Nuczycieli

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.

Materiały szkoleniowe z prawa oświatowego.
Pliki do pobrania:


  • Doradztwo zawodowe  PDF


  • Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  PDF


  • Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej  PDF


  • Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości  PDF


  • Zmiany w karcie nauczyciela  PDF


  • Awans zawodowy zmiany 2019  PDF


  • Doskonalenie zawodowe nauczycieli - sierpień 2019  PDF


  • Dzienniki przedszkola - zmiany 2019  PDF


  • Kwalifikacje - zmiany 2019  PDF


  • ZFSS 2019  PDF