Dla Nuczycieli

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.

Materiały szkoleniowe z prawa oświatowego.
Pliki do pobrania:


  • Doradztwo zawodowe  PDF


  • Dziennik ustaw D.U.2017-1646  PDF


  • Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  PDF


  • Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej  PDF


  • Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości  PDF