Edukacja

Programy Nauczania

Program wychowania przedszkolnego realizowany w roku szkolnym 2018/2019 został wydany przez Wydawnictwa Szkolne i Pegadogiczne oraz jest zgodny z nowa podstawą programową wychowania przedszkolnego.

• Kocham przedszkole autorstwa Mirosławy Anny Pleskot oraz Agnieszki Starzewskiej - Mieszek

Zajęcia dodatkowe

• Język angielski – wtorki i czwartki
• Katecheza – środy i piątki
• Gimnastyka Korekcyjna – po obserwacjach wstępnych październik, listopad
• Zajęcia rozwijające uzdolnieniaOferujemy zajęcia dodatkowe:

• muzyczno-rytmiczno-taneczne
• język angielski
• katechezę
• spotkania teatralne
• koncerty muzyczne
• warsztaty plastyczne
• warsztaty teatralne
• zawody sportowe
• gimnastykę korekcyjną
• terapię logopedyczną i pedagogiczną
• konsultacje z psychologiem


Wizja absolwenta przedszkola

W naszym przedszkolu kształtujemy i rozwijamy u wychowanka:
• gotowość do podjęcia obowiązków szkolnych
• motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
• dostrzeganie znaczenia zmysłowego poznawania świata
• umiejętność współdziałania w zespole, z innymi rówieśnikami i szanowania ich
• umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania ze zdobytej wiedzy i doświadczeń
• aktywność i samodzielność w podejmowaniu działań
• umiejętność zespołowego planowania i realizowania zadania
• umiejętność prezentowania swoich sukcesów
• przestrzeganie podstawowych wartości, odróżniania dobra od zła
• działania twórcze i kreatywność
• wrażliwość estetyczną na piękno muzyki i sztuki
• dbałość o swoje zdrowie i sprawność fizyczną
• dbałość o środowisko przyrodnicze i szacunek do przyrody
• gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego
• świadomość własnej tożsamości, tradycje narodowe i regionalne
• przynależność narodową - jestem Polakiem i Europejczykiem